Adalet Partisi'nin hukuki varlığına son verildi

Anayasa Mahkemesi, Adalet Partisi'nin kendiliğinden dağılmış sayılmasına ve hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı davada verdiği gerekçeli karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Partisinin belgelerini 11 Nisan 1995 tarihinde İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazandığı ancak hiçbir yerde teşkilatlanmadığı, üye kaydetmediği, büyük kongresini iki kez üst üste yapmadığı, organlarını toplayamadığı için tüzüğünde öngörülen yönetmelikleri çıkaramadığı, seçimlere katılma yeterliliğine hiçbir zaman ulaşmadığı gerekçeleriyle kendiliğinden dağılmış sayıldığının tespitine karar verilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, gerekçeli kararında, siyasi partilerin kurulması ve yükümlülükleri ve varlıklarının son bulmasına neden olan halleri düzenleyen Anayasa ve yasa kurallarına yer verildikten sonra, Adalet Partisinin kendiliğinden dağılma ve hukuki varlığının sona erme durumunun gerçek olduğunu açıklayarak, iddianamede ileri sürülen konuları kabul ettiğini bildirdi.

Adalet Partisinin, kuruluşunu takiben genel merkez dışında hiçbir yerde teşkilatlanmadığı ve bu nedenle hiçbir seçime katılamadığı, ilk büyük kongresini yasalarda öngörülen süreden daha sonra 16 Kasım 2002 tarihinde yaptığı ve büyük kongresini toplayamadığı, böylece olağan büyük kongre toplantılarını iki defa üst üste yapmadığına işaret eden Anayasa Mahkemesi, bu nedenlerle siyasi parti niteliğinin kendiliğinden sona erdiği sonucuna varıldığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Adalet Partisinin, Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve tüm mallarının, Siyasi Partiler Yasası uyarınca Hazine'ye geçmesine oy birliğiyle karar verdi.