Seçime katılmama artık parti kapatma sebebi değil

Anayasa Mahkemesi, iki kez seçime katılmama durumunda partinin kapatılmasını öngören Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) 105. maddesini iptal etti.
Karara, Anayasa’da yapılan son değişiklikler gerekçe gösterildi. Anayasa Mahkemesi, bu konuda yeni bir müeyyide belirlenmesi için 1 yıl süre tanıdı.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Adalet Partisi, Türkiye Adalet Partisi, Büyük Adalet Partisi, Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Anayol Partisi’nin, SPY’nin 105. maddesi gereğince kapatılması isteminin dün görüştü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, davalara dayanak gösterilen SPY’nin 105. maddesini, Anayasa’nın 68. ve 69. maddelerinde yapılan son değişiklikler ışığında re’sen incelediklerini ve iptaline karar verdiklerini açıkladı. Ankara, aa

Konular